Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani, județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, implementează proiectul ”REGIO UP”, contract POCU/665/6/23/133862 cod SMIS 133862, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe” Prioritatea de investiții 10(i), Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operațiune compozită OS 6.2, 6.4.

In cadrul proiectului REGIO UP, se organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de FORMATORI. 

Notă: Cazierul judiciar se poate aduce în original sau se poate da declarație pe proprie răspundere, urmând să se prezinte cazierul judiciar la angajare.

Pentru mai multe detalii, consultați documentele de mai jos.

 

Pentru detalii privind candidatura consultati: APEL FORMATORI REGIO UP

Anexa_1_Cerere_de_inscriere_selectie.doc

Anexa_2_Declaratie_disponibilitate.docx