1. DESPRE INSTITUȚIE

1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Legea educației naționale nr.1/2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic– ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132312

1.2. Conducerea Casei Corpului Didactic Olt

Director – Carolina Guraliuc

1.3. Organizare

1.3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic - ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011

1.3.2. Organigrama CCD Olt

Număr posturi

personal didactic

Total

personal

didactic

încadrat

Număr posturi

personal

didactic auxiliar

Total

personal

didactic

auxiliar

încadrat

Număr

posturi

personal

nedidactic

Total

personal

nedidactic

încadrat

Număr  total posturi

existente

Total personal

încadrat

4,5

4,5

3

3

1

1

8,5

8,5

1.3.3. Lista și datele de contact ale centrelor de documentare și informare subordonate casei corpului didactic Olt

1.3.4. Carieră

1.4. Programe și strategii

plan-managerial-ccd-2017-2018

proiect-de-dezvoltare instituțională 2016-2020

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

Raport anual de activitate 2016-2017

Raport asupra calității și al impactului activităților de formare desfășurate de Casa Corpului Didactic Olt în anul școlar 2016-2017

Analiza de nevoi 2017-2018

  1. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

H.G. 123/2002

Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice

2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 și datele de contact

Claudya Maria Neacșa 

Date de contact: tel: 0720039954, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 – Anexa 1 – Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Anexa 2a – Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ

Anexa 2b – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

2.1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

2.1.5. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport anual privind accesul la informare – 2017

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare

Buget de stat 30.09.2017

Buget extrabugetar 30.09.2017

Executie buget de stat 30.09.2017

Executie extrabugetar 30.09.2017

2.3.2. Situația plăților – execuția bugetară

– Execuție bugetară_2017

2.3.3. Situația drepturilor salariale – Drepturi salariale personal CCD Olt

2.4. Bilanțuri contabile – BILANȚ_2016

2.5. Achiziții publice centralizator-contracte-ccd-olt_ 2017

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice  – Program anual de achiziții

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice -  Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică - Contractele de achiziție publică

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției

Director – Carolina-Maria GURALIUC

2.7. Modele de cereri/formulare tipizate

Cerere eliberarea unei adeverinte privind calitatea de formator
Cerere eliberarei adeverinta ca urmare a absolvirii programului de formare

  1. CONTACT

3.1. Datele de contact ale Casei Corpului Didactic Olt

Slatina, județul Olt, str. Ionașcu nr. 38,  cod poștal 230081

E/mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +40 (0)249 406103; Fax:   +40 (0)249 406203

http:// www.ccdolt.ro/

3.2. Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact

Cristina Mihuț – tel. 0744 330 169

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.3. Programul de funcționare al instituției – 8.00-16.00, de luni până joi, vinerea de la 08.00 la 14.00

3.4. Programul de audiențe

Luni: 10.00-12.00

Miercuri: 14.00-16.00

3.5. Petiții:

Adresa electronică pentru transmiterea petițiilor: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.