Conform Ordinului MECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, în această perioadă se desfășoară, în școli, activitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile, astfel:

  • 01-15 septembrie 2019 - depunerea dosarelor de echivalare la unitatea școlară în care funcționează, de către absolvenții programelor de formare;
  • 20-30 septembrie 2019– analizarea dosarelor de echivalare, în cadrul comisiei, la sediul CCD Olt;
  • 05 octombrie 2019– afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare.

Conținutul dosarului de echivalare, anexele precum și alte informații relevante găsiți pe site-ul: http://ccdolt.ro/index.php/formare/echivalare-cpt, la rubrica „Formare” – „Echivalare CPT”.

Echivalarea creditelor profesionale transferabile

cred

În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, conform OM 3997/14.05.2019, casele corpului didactic partenere au acreditat programul de formare continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II_învățământ primar”, cu durata de 120 ore, blended - learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile.

Pentru detalii, accesați Anunt incepere formare

Eventualele contestaţii la această probă, de evaluare a dosarelor, vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu nr. 38, Slatina, Olt, între orele 08:00- 16:30 sau scanate la adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în data de 25.06.2019.

Rezultatele selecției le găsiți în fișierul de mai jos:

Rezultatele probei de evaluare

 

Eventualele contestaţii la această probă, de verificare a eligibilității administrative a dosarelor, vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu nr. 38, Slatina, Olt, între orele 08:00- 16:30 sau scanate la adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în data de 11.06.2019.

Rezultatele selecției le găsiți în fișierul de mai jos:

Rezultatele_probei_de_evaluare_a_eligibilității_admistrative_a_dosarelor.pdf