Up

Echivalare CPT

Slide1 Metodologie echivalare credite profesionale transferabile

 

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

 • 1 septembrie - 15 noiembrie: 
  • personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/  atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;
 • 15 noiembrie - 22 decembrie 2021 și 10 ianuarie - 14 ianuarie 2022 :
  • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);
  • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie - 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;
  • Reprezentantul CCD Olt în comisia constituită la nivelul unității școlare, va fi profesorul metodist responsabil de zona arondată conform listei clic aici!
    

Atenție!

Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii. 

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență. 

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

ANEXE:

ANEXA_1_CERERE _model

ANEXA_2_ADEVERINTA_model

ANEXA_3_DECIZIE COMISIE_model

ANEXA_4_Fisa_individuala_echivalare _model

ANEXA_5_PV_echivalare _model

ORDIN_MEC_nr_5.967_10.11.2020_echivalare

 

 
 
Powered by Phoca Download