În vederea constituirii echipei de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2020 – 2021, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecția formatorilor și a programelor de formare continuă. Sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar, din județul Olt, care îndeplinesc condițiile din Apel.

 Apel de selecție formatori 2020

Anexa 1_Fișa de evaluare

Anexa 2_Macheta programului de formare