În cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF  a fost creat şi este funcţional site-ul https://www.eprof.ro/, parte componentă a aplicaţiei informatice vizând interconectarea universităţilor partenere în proiect, a caselor corpului didactic şi a bazelor de practică pedagogică-BPP, consorţii şcolare organizate conform OMEC nr.3654/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică.