În data de 23 aprilie 2021, a fost lansată a 3-a ediție a Selecției „Creatori de Educație”, singura competiție, la nivel național, dedicată exclusiv cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial care realizează, zi de zi, un act educațional „altfel”

Într-un timp al nevoii acute de modele inspiraționale, dar și de împărtășire, căutăm, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, prin selecția națională ce le poartă numele, cei 50 de Creatori de Educație ai anului 2021.

Ei sunt cei care știu, zi de zi, să redefinească actul educațional.

Ei sunt cei care se reinventează permanent și se adaptează nevoilor tuturor elevilor pe care îi au la clasă.

Ei sunt cei care știu să creeze un mediu de învățare deschis și prietenos, punând astfel elevul în starea de învățare necesară unui act educațional care își atinge obiectivele.

Ei sunt cei care - adeseori prin joacă, joc, creativitate, inventivitate, interacțiune - generează schimbare în sala de clasă.

Ei sunt adevărate motoare de sprijin pentru elevi, aducându-le acestora bucuria de a învăța, făcându-i să rezoneze cu ceea ce le transmit în timpul orelor.

Ei sunt Creatorii de Educație, Generația 2021.

Pentru detalii click AICI

Bună ziua, stimați colegi.

Comunitatea proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, este una dinamică, aflată într-o continuă expansiune. Astfel, vom reuși să atingem toate obiectivele propuse și asumate.

Vă invităm, așadar, să analizați sau să recomandați, în comunitatea dumneavoastră profesională, anunțurile de selecție recent lansate de partenerul nostru din proiect, Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul  Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE.

Vă mulțumim și vă dorim succes.

Colegii din Comunitatea CRED

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor  posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Apel de selecție

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse educationale

Anexa 5 Grila de evaluare

 

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți" marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED - Bune practici în educație", organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din Romania.

Primul eveniment, dintr-o serie totală de 90, desfășurate în fiecare județ al țării și în București, pe parcursul a doi ani școlari, este organizat, astăzi, 24 mai, de Casa Corpului Didactic Călărași.

Comunicat de presă

CCD Olt anunță începerea înscrierilor la un nou program de formare acredita conf. O.M. nr.3737/27.04.2021 - III.9 ACCES la educație pentru un viitor sigur

Public țintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic de predare

Module:

  1. Managementul proiectului și al relațiilor parteneriale
  2. Managementul clasei de elevi
  3. Metode și strategii de prevenire și combatere a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii
  4. Interculturalitate și incluziune

Mode desfășurare: formarea se va desfășura în format online  pe classroom

Durată: 120 ore (50% metting)

Număr credite: 30

Costuri: 420 lei

Formular de înscriere: clic aici!

Responsabil program de formare: Cristina MIHUȚ

După efectuarea înscrierii online, veți fi contactatți de CCD Olt pentru finalizarea înscrierii (detalii privind dosarul si modul de plata al cursului)

 

 

 

În data de 23 aprilie 2021, a fost lansată a 3-a ediție a Selecției „Creatori de Educație”, singura competiție, la nivel național, dedicată exclusiv cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial care realizează, zi de zi, un act educațional „altfel”

Într-un timp al nevoii acute de modele inspiraționale, dar și de împărtășire, căutăm, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, prin selecția națională ce le poartă numele, cei 50 de Creatori de Educație ai anului 2021.

Ei sunt cei care știu, zi de zi, să redefinească actul educațional.

Ei sunt cei care se reinventează permanent și se adaptează nevoilor tuturor elevilor pe care îi au la clasă.

Ei sunt cei care știu să creeze un mediu de învățare deschis și prietenos, punând astfel elevul în starea de învățare necesară unui act educațional care își atinge obiectivele.

Ei sunt cei care - adeseori prin joacă, joc, creativitate, inventivitate, interacțiune - generează schimbare în sala de clasă.

Ei sunt adevărate motoare de sprijin pentru elevi, aducându-le acestora bucuria de a învăța, făcându-i să rezoneze cu ceea ce le transmit în timpul orelor.

Ei sunt Creatorii de Educație, Generația 2021.

Pentru detalii click AICI

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.
Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
 
IMPORTANT! 
 
Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie,►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educaţie plastică şi ► Educaţie muzicală ► Educaţie socială.
 
Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel  primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
       directori și directori adjuncți din unități de învățământ
       membri ai Consiliului de Administrație,
       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
d.  Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial
e.  Cadrele didactice care au mai puțin de 5 ani până la vârsta de pensionare care respecta criteriile de mai sus
 
Programul de formare "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
 
Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în mai 2021 şi se va desfășura doar în format online.
 
Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. 
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

 

Link înscriere: https://forms.gle/2KsoNzeCkHuudGVi9

Adresa Sud Vest-Oltenia