În perioada de pandemie, actul educațional a trebuit să se desfășoare după cu totul alte reguli. Mediul online a devenit singura cale de predare și evaluare a elevilor, iar profesorii au fost nevoiți să se adapteze. Peste 600 de dascăli finalizează în aceste zile cursurile de formare online organizate de Casa Corpului Didactic, în urma cărora au deprins noi metode de predare și evaluare.

Sursa: Olttv.ro

Proiectul CRED implementat de CCD Olt în colaborare cu alte Case ale Corpului Didactic devine o certitudine. Până la această dată sute de cadre didactice au parcurs cursurile de formare. Dacă până in prezent s-a pus accent mai mult pe invățământul primar, acum au început pregătirea și profesorii. În 2021 se va finaliza acest proiect, când 55.000 de dascăli vor fi parcurs proiectul.

sursa: ptvoltenia.ro

Ministerul Educației selectează prin Casa Corpului Didactic Olt, partener în proiect, formatori în regiunea Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului POCU “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Prin acest program, nu numai că programele de formare sunt gratuite, profesorii vor primi o subvenție de 600 de lei, pentru transport și mâncare. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.
Casa Corpului Didactic Olt organizează selecţie de formatori, în cadrul proiectului CRED derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 55.000 de profesori vor fi trimiși de minister la cursuri de formare profesională, timp de 4 ani, dintre care 15.000 de profesori din învățământul primar și 40.000 din cel gimnazial. Aceștia vor face cursuri pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru și programe școlare aferente celor două cicluri de învățământ- învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial. Programele de formare sunt gratuite, profesorii urmând să primească o subvenție de 600 de lei, pentru transport și mâncare. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.

Obiectul anunţului de selecţie se referă la înfiinţarea, în cadrul echipei de implementare a Casei Corpului Didactic Olt a unor posturi de formatori în afara organigramei instituţiei.

sursa: realitateaoltului.ro

Mai mulţi specialişti Google România vor participa, joi, de la ora 17.00, în amfiteatrul Colegiului Național „Ion MInulescu” din Slatina, la o sesiune a Atelierului Digital Google.
Evenimentul este organizat de Fundaţia Leaders, cu susţinerea Google Romania și în colaborare cu Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, Casa Corpului Didactic Olt și JCI Craiova. Mai multe informații despre cursul gratuit Atelierul Digital pot fi consultate pe www.atelieruldigital.com.

sursa: gazetanoua.ro

Casa Corpului Didactic (CCD) Olt va organiza, la Slatina, începând cu jumătatea lunii mai, cursul „Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar”.
de Ionuţ Jifcu
Cursul se regăseşte în oferta Casei Corpului Didactic Olt, este avizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei.

„Schimbarea mentalităţii întregii societăţi de la tolerare a corupţiei la combaterea ei este importantă pentru succesul integrării europene. Această schimbare este posibilă doar prin aplicarea unor măsuri cu caracter instructiv şi informativ din componenta educaţională şi de comunicare publică”, susţine Victor Tiţa, directorul CCD Olt.

El a adăugat că acest curs propune instruirea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi a personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei, în spiritul intoleranţei faţă de corupţie privind respectarea normelor de conduită morală, etică şi de integritate.

Competenţe vizate sunt identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în instituţiile educaţionale, aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea sau stoparea corupţiei, elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în instituţiile educaţionale.

Casa Corpului Didactic Olt va organiza, la mijlocul lunii mai a.c., curs de formare continuă „Istoria evreilor și holocaustul”, ce vor avea loc la Caracal, pentru zona de sus, și la Slatina, pentru zona de nord a județului. Cursul se regăsește în oferta Casei Corpului Didactic Olt, este avizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și se adresează cadrelor didactice, în general, dar mai ales profesorilor de istorie, de religie și învățătorilor.

„Acest curs își propune să contribuie la impunerea în școli și comunități a unei atitudini tolerante și, mai ales, de respect față de diversitatea culturală care caracterizează societatea românească și la o mai bună cunoaștere a tradițiilor și istoriei evreiești. Nevoia răspândirii unor informații despre cultura și civilizația evreilor este dată de persistența în timp a unor prejudecăți legate de acest popor și la marginalizarea lor în anumite perioade istorice”, a declarat lect. univ. dr. Victor Tița, director CCD Olt.

Prin modul de organizare și noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experiență, creativității și colaborării. Programul asigură formarea cadrelor didactice care susțin ore de istoria evreilor și cursuri opționale despre holocaust, formarea cadrelor didactice care organizează diferite activități cu prilejul comemorării zilei de 9 octombrie – holocaustul în România, promovarea spiritului de toleranță și de responsabilitate, materiale utilizate în manieră flexibilă necesare înțelegerii fenomenului.

Începând cu jumătatea lunii mai, Casa Corpului Didactic Olt va organiza, la Caracal pentru zona de sud şi la Slatina pentru zona de nord a judeţului, cursul „Istoria Evreilor şi Holocaustul”.

„Acest curs îşi propune să contribuie la impunerea în şcoli şi comunităţi a unei atitudini tolerante şi mai ales de respect faţă de diversitatea culturală care caracterizează societatea românească şi la o mai bună cunoaştere a tradiţiilor şi istoriei evreieşti. Nevoia răspândirii unor informaţii despre cultura şi civilizaţia evreilor este dată de persistenţa în timp a unor prejudecăţi legate de acest popor şi la marginalizarea lor în anumite perioade istorice”, a declarat Victor Tiţa, directorul CCD.

El a adăugat că, prin modul de organizare şi noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experienţă, creativităţii şi colaborării. Tiţa mai spune că programul asigură formarea cadrelor didactice care susţin ore de Istoria Evreilor şi cursuri opţionale despre Holocaust, formarea cadrelor didactice care organizează diferite activităţi cu prilejul comemorării zilei de 9 octombrie-Holocaustul în România, promovarea spiritului de toleranţă şi de responsabilitate, materiale utilizate în manieră flexibilă necesare înţelegerii fenomenului.

sursa: gazetanoua

Casa Corpului Didactic Olt (CCD) Olt organizează, sâmbătă, la Caracal, un curs pentru dascălii care pregătesc copii cu cerinţe educative speciale (CES). Cursul „Abordarea Psihopedagogică a Copilului cu CES” se regăseşte în oferta Casei Corpului Didactic Olt, este avizat de Ministerul Educaţiei şi se adresează atât cadrelor didactice din învăţământul special, cât şi cadrelor didactice din învăţământul de masă - educatori, învăţători, profesori de gimnaziu şi liceu.

„Majoritatea dascălilor din învăţământul de masă se află în dificultate când au în clasă sau grupă copii cu cerinţe educative speciale. Astfel, pe fondul unei nevoi crescute de dezvoltarea a competenţelor de lucru cu aceşti copii şi ţinând cont de măsura legislativă europeană de includere în învăţământul de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale, cursul nostru vizează informarea cadrelor didactice cu prevederile legislative privind organizarea, funcţionarea învăţământului special şi special integrat, exemple de bune practici în lucrul cu copiii cu cerinţe educative speciale, în vederea integrării lor în învăţământul de masă metode de stimulare şi încurajare a dezvoltării copilului şi de sprijin în cadrul intervenţiei timpurii”, a explicat Victor Tiţa, directorul CCD Olt.

El a adăugat că se doreşte prin acest curs optimizarea prin comunicare a relaţiei dintre cadrele didactice şi copiii cu cerinţe educative speciale şi formarea unui atitudini pozitive prin nondiscriminare, acceptarea diversităţii, flexibilitate şi empatie.

sursa: gazetanoua.ro