Up

Centre de documentare si informare

Ce sunt centrele de documentare și informare?

Centrele de documentare și informare reprezintă centre de resurse pluridisciplinare care pun la dispoziția elevilor, cadrelor didactice și a comunității informații pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio, video, CD ROM-uri, calculatoare etc.), pun în practica proiecte de animație culturală, desfășoară activități pedagogice, precum și activități de formare continuă ăpentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Conform prevederilor O.M. nr. 3328/2002, centrele de documentare și informare sunt subordonate casei corpului didactic și vor funcționa în unități de învățământ în care exista un minim de dotare, au spații corespunzătoare și au normat, prin statul de funcții, post de bibliotecar, sau au posibilitatea de a norma un astfel de post.

Inspectoratele școlare și casele corpului didactic din fiecare județ sunt centre de resurse. În centrele de documentare și informare Serviciul de Cooperare și acțiune Culturala din cadrul ambasadei Franței la București va desfașura cu regularitate stagii de formare.

 
 
Powered by Phoca Download