Recunoașterea, echivalarea și validarea achizițiilor dobandite de personalul didactic prin diferite programe și forme de organizare a formării continue, la nivelul fiecărei unități de învățământ, se realizează de către Comisia de mentorat didactic și formare în cariera didactică - CMDFCD, conform O.M. nr 4224/06 iulie 2022 publicat în M.O., Partea I, Nr. 722/19.VII.2022 și O.M. nr. 4183 din 4 iulie 2022 - ROFUIP

Calendar echivalare clic aici!