Casa Corpului Didactic Olt este partener în cadrul proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, contract de finanțare nr. POCU/254/6/20.

În cadrul activității Activității 2.2 - Elaborarea de resurse educaționale deschise și de alte resurse relevante pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare (inclusiv materiale multimedia etc.) vor fi elaborate materiale educaționale, ghiduri metodologice, resurse educaționale multimedia (video, aplicații etc.) sau programe pentru disciplinele opționale în cadrul proiectului. 

Cadrele didactice interesate să elaboreze materiale pot afla mai multe informații accesând pagina de Facebook a proiectului CRED (https://www.facebook.com/Proiectul-CRED-265274661062902/) și link-urile https://red.educred.ro sau prin Facebook  (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=266325770957791&id=265274661062902).