Casa Corpului Didactic (CCD) Olt va organiza, la Slatina, începând cu jumătatea lunii mai, cursul „Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar”.
de Ionuţ Jifcu
Cursul se regăseşte în oferta Casei Corpului Didactic Olt, este avizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei.

„Schimbarea mentalităţii întregii societăţi de la tolerare a corupţiei la combaterea ei este importantă pentru succesul integrării europene. Această schimbare este posibilă doar prin aplicarea unor măsuri cu caracter instructiv şi informativ din componenta educaţională şi de comunicare publică”, susţine Victor Tiţa, directorul CCD Olt.

El a adăugat că acest curs propune instruirea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi a personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei, în spiritul intoleranţei faţă de corupţie privind respectarea normelor de conduită morală, etică şi de integritate.

Competenţe vizate sunt identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în instituţiile educaţionale, aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea sau stoparea corupţiei, elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în instituţiile educaţionale.