Casa Corpului Didactic Olt va organiza, la mijlocul lunii mai a.c., curs de formare continuă „Istoria evreilor și holocaustul”, ce vor avea loc la Caracal, pentru zona de sus, și la Slatina, pentru zona de nord a județului. Cursul se regăsește în oferta Casei Corpului Didactic Olt, este avizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și se adresează cadrelor didactice, în general, dar mai ales profesorilor de istorie, de religie și învățătorilor.

„Acest curs își propune să contribuie la impunerea în școli și comunități a unei atitudini tolerante și, mai ales, de respect față de diversitatea culturală care caracterizează societatea românească și la o mai bună cunoaștere a tradițiilor și istoriei evreiești. Nevoia răspândirii unor informații despre cultura și civilizația evreilor este dată de persistența în timp a unor prejudecăți legate de acest popor și la marginalizarea lor în anumite perioade istorice”, a declarat lect. univ. dr. Victor Tița, director CCD Olt.

Prin modul de organizare și noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experiență, creativității și colaborării. Programul asigură formarea cadrelor didactice care susțin ore de istoria evreilor și cursuri opționale despre holocaust, formarea cadrelor didactice care organizează diferite activități cu prilejul comemorării zilei de 9 octombrie – holocaustul în România, promovarea spiritului de toleranță și de responsabilitate, materiale utilizate în manieră flexibilă necesare înțelegerii fenomenului.