Începând cu jumătatea lunii mai, Casa Corpului Didactic Olt va organiza, la Caracal pentru zona de sud şi la Slatina pentru zona de nord a judeţului, cursul „Istoria Evreilor şi Holocaustul”.

„Acest curs îşi propune să contribuie la impunerea în şcoli şi comunităţi a unei atitudini tolerante şi mai ales de respect faţă de diversitatea culturală care caracterizează societatea românească şi la o mai bună cunoaştere a tradiţiilor şi istoriei evreieşti. Nevoia răspândirii unor informaţii despre cultura şi civilizaţia evreilor este dată de persistenţa în timp a unor prejudecăţi legate de acest popor şi la marginalizarea lor în anumite perioade istorice”, a declarat Victor Tiţa, directorul CCD.

El a adăugat că, prin modul de organizare şi noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experienţă, creativităţii şi colaborării. Tiţa mai spune că programul asigură formarea cadrelor didactice care susţin ore de Istoria Evreilor şi cursuri opţionale despre Holocaust, formarea cadrelor didactice care organizează diferite activităţi cu prilejul comemorării zilei de 9 octombrie-Holocaustul în România, promovarea spiritului de toleranţă şi de responsabilitate, materiale utilizate în manieră flexibilă necesare înţelegerii fenomenului.

sursa: gazetanoua