Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă - școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020.

Alte informații utile (toate materialele de mai jos sunt fișiere pdf)

► Formular (google form) de înscriere:       click AICI (este necesar un cont de gmail pentru acces)

 Informații despre Corpul de Experți

Pentru mai multe detalii click AICI