Organizator: Casa Corpului Didcatic Olt

Perioada: 02-11 septembre 2020

Grup țintă: Atelierele se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Numărul de participanți la un webinar fiind limitat, selecția participanților se face conform principiului ”primul venit, primul servit”.

Utilizarea G Suite for Education (formator Claudia Petre) – introducere în exploatarea platformei G Suite for Education la clasă
02.09.2020, ora 15.00 și 04.09.2020, ora 11.00


Didactica predării on-line (formator Marian Anghel) – repere ale organizării clasei, stabilirea structurii, instrumente utilizate, urmărirea progresului elevilor
03.09.2020, ora 11.00 și 10.09.2020, ora 11.00


Intervenții psihopedagogice în proiectarea activităților on-line (formator Teodora Țecu) – managemenul comportamentului în procesul de învățare on-line
03.09.2020, ora 15.00 și 10.09.2020, ora 15.00


Instrumente utilizate în predarea on-line (formator Claudia Șerban) – utilizarea instrumentelor on-line la clasă
08.09.2020, ora 15.00 și 09.09.2020, ora 15.00

 

Înscriere: completarea chestionarului click aici!

Termen înscriere: 31 august 2020, ora 12.00 

Mesajele de confirmare vor fi transmise participanților pe email în perioada 31 august – 1 septembrie 2020. În cazul în care email-urile furnizate nu sunt corecte, nu vom avea cum să vă contactăm!!!