Simpozionul național „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”
Ediția a X-a, 30 iunie 2020

Organizatori: Liceul cu Program Sportiv Slatina în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt

Modul de desfășurare : webinar (meet)

Secţiuni   propuse:

  • Secţiunea I:

Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”  

  • Secţiunea a II-a:

Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare legate de tema simpozionului „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”  - se admit şi materiale în format PowerPoint.                                                   

  • Secţiunea a III-a:

Auxiliare, ghiduri, materiale didactice, reviste de specialitate, opţionale, etc.

Regulament si inscriere