Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor la cursul de formare „Predare – învățare – evaluare în mediul on-line”.

Durat cursului: 24 ore

Modul de organizare: sincron audio-video (webinar).

Înscrierile se realizează exclusiv on-line la linkul

Costuri: curs de formare gratuit

 

Competețe:

  • conștientizarea necesității cunoașterii metodelor/mijloacelor/instrumentelor de predare – învățare – evaluare on-line;
  • îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a utiliza platforme de învățare, instrumente și resurse necesare desfășurării activităților de învățare on-line;
  • dezvoltarea competențelor de creare și utilizare a resurselor educaționale on-line;
  • dezvoltarea competențelor de individualizare și flexibilizare a învățării în contextul predării – învățării – evaluării on-line;
  • facilitarea lucrului în echipă.

Module:

  1. Introducere în predarea – învățarea – evaluarea on-line
  2. Platforme educaționale/ Aplicații/ Instrumente utilizate în predarea- învățarea – evaluarea on-line
  3. Managementul clasei de elevi și a resurselor în predarea – învățarea – evaluarea on-line