Casa Corpului Didactic Brăila organizează, în anul şcolar 2016 - 2017, Concursul interjudeţean  „Materiale didactice 2017”.
Concursul se desfăşoară conform graficului ataşat, pe următoarele secţiuni:
Ø  Mijloace audiovizuale (în format  electronic)
            - Film didactic
            - CD cu soft educaţional / soft utilitar
Ø  Materiale grafice
            - Planşe
            - Hărţi
Ø  Jocuri didactice (în format electronic)
Ø  Îndrumătoare / caiete metodice / ghiduri / culegeri
Ø  Platforme educaționale
Ø  Reviste