Începând cu  a doua jumătate a acestui an, în Romania, pe lângă programul Erasmus+,
se deschide un alt program de educație și formare, finanțat prin mecanismul Financiar SEE (țări donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein), program care se va finaliza în 2024.
Operator de program este ANPCDEFP.
În acest program, pe domeniul School Education, a apărut măsura de finanțare complementară posibilităților din Erasmus+, și anume finanțarea stagiilor de formare continuă (prin cursuri, vizite de studiu sau job shadowing) pentru personalul din educație care nu profesează direct în școli ca profesori, dar care, prin activitatea curentă, sprijină direct educația: inspectori, formatorii CCD și consilierii CJRAE. Click aici CN oficiala