în perioada 25-26 noiembrie 2021, se va organiza, în sistem online,  prima dintre cele două conferințe științifice internaționale pe tema carierei didactice din cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice-PROF - The INTERNATIONAL CONFERENCE on MENTORING in TEACHER EDUCATION and PROFESSIONAL TRAINING – ICM 2021

Înscrierea se va face pe site-ul proiectului, unde veți găsi, pe lângă agendă, informații relevante, actualizate în timp util.

Pentru înscriere: clic aici! 

 

Rolul primei conferințe organizate de Ministerul Educației în cadrul proiectului PROF, conferință găzduită virtual de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, este acela de a elabora o diagnoză a sistemului de formare pentru cariera didactică  la nivel național, de a integra elementele definitorii pentru formarea profesională continuă în cariera didactică din România în cadrul european/internațional și de a stabili linii directoare pentru profesionalizarea carierei didactice prin restructurarea paradigmei formării și prin asumarea modelului mentoral ca model formator în cariera didactică. 

Buna funcționare a modelului mentoral este determinată de relația de cooperare instituțională între centrele de formare pentru cariera didactică, bazele de practică pedagogică-BPP și instituțiile  facilitatoare de formare continuă în cariera didactică, realizate în proiect în formatul centrelor de tutorat didactic-CTD