Nume / Prenume BĂLAȘA A. MARIUS
Data naşterii 05.01.1974

Domeniul ocupaţional
Director al Casei Corpului Didactic Olt

Experienţa profesională
Perioada Iunie 2016 - în prezent
Funcția sau postul ocupat - Director Casa Corpului Didactic Olt
Principalele activități și responsabilități

 • răspunde de calitatea programelor de formare furnizate de casa corpului didactic;
 • coordonează și implementează proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional, internaţional;
 • monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 • coordonează activitatea filialelor casei corpului didactic, a Centrului Regional de Formare a
  Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi a Centrului Regional pentru Educaţie Civică , în judeţele
  în care au fost înfiinţate aceste centre;
 • decide asupra dezvoltării reţelei de centre de documentare şi informare, cu avizul Inspectoratului
  Şcolar Judeţean, şi emite decizia de înfiinţare a centrelor de documentare şi informare la nivel judeţean;
 • coordonează reţeaua de centre de documentare şi informare;

Numele și adresa angajatorului
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Tipul activității sau sectorul de activitate
Educație
Perioada noiembrie 2015 - iunie 2016
Funcția sau postul ocupat Profesor – antrenor volei

Principalele activități și responsabilități

 • selecția copiilor cu aptitudini pentru practicarea sportului (volei)
 • inițierea în practicarea unei ramuri de sport
 • dezvoltarea pe scară largă a capacității motrice a copiilor
 • inițierea în însușirea principalelor procedee tehnice
 • pregătirea treptată a copiilor pentru a participa la concursuri
 • educarea comportamentului civilizat în toate împrejurările vieții sportive, a dragostei pentru culorile
  clubului sportiv, a dorinței de afirmare sportivă